รปก. ๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เตรียมความพร้อมรองรับ EEC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก. ๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เตรียมความพร้อมรองรับ EEC

รปก. ๓  ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เตรียมความพร้อมรองรับ EEC

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) พร้อมด้วยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ และนายณัฏฐ์ นาคกร วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ โดยเข้าตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา เพื่อวางแผนการก่อสร้างถังน้ำใสเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวในอนาคต เพื่อรองรับแผนการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาลอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน