รปก.๓ ผอ.กปภ.ข.๑ และผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกเมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๓ ผอ.กปภ.ข.๑ และผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกเมืองพัทยา

รปก.๓ ผอ.กปภ.ข.๑ และผู้บริหาร กปภ.สาขาพัทยา (พ) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) พร้อมด้วยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ และนายณัฏฐ์ นาคกร วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒เข้าพบ นายวิทยาคุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒  อันเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และพูดคุยถึงความร่วมมืออันดีในอนาคตอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน