ผอ.กปภ.ข.๑ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ อธิบดีอัยการภาค ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๑ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ อธิบดีอัยการภาค ๒

ผอ.กปภ.ข.๑ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ อธิบดีอัยการภาค ๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติกร กปภ.ข.๑ เข้าพบ นายการุณ บุณยอุดมศาสตร์ อธิบดีอัยการภาค ๒ เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒  อันเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และพูดคุยถึงความร่วมมืออันดีในอนาคตอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน