กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนเขาโพธิ์ทอง เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนเขาโพธิ์ทอง เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนเขาโพธิ์ทอง เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางสาวช่อฉัตร์ บุญเฉลิม นักบริหารงานทั่วไป ๕ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ (สมุดปกอ่อน กปภ. จำนวน ๑๐๐ เล่ม) แด่นายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร ผู้นำชุมชนเขาโพธิ์ทอง เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลแก่เยาวชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของชุมชนเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน