กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสง

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสง

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา ขนมและตุ๊กตา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง เพื่อเป็นการสนับสนุนในกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562"

เลื่อนขึ้นข้างบน