กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562

กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562

              วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดยมีการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สอบถามปัญหา อุปสรรค ของแต่ละงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน