กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาพนมสารคาม มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ได้มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับสำนักงานเทศตำบลพนมสารคาม เพื่อจัดงานวันเด็ก ณ บริเวณโดมและหอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) .พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

เลื่อนขึ้นข้างบน