การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ


วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2562 กปภ. สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ มอบของที่ระลึกและอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจ ,ข้อขัดข้องปัญหาในการใช้น้ำประปา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งคุณภาพน้ำและปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ

ทั้งนี้ บจก.แมคคีย์ ฟู๊ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) แจ้งมีความต้องการใช้น้ำเพิ่ม จากปัจจุบันวันละ 500 ลบ.ม./วัน เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ลบ.ม./วัน ตามแผนงานเมื่อเต็มโครงการภายใน 5 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างขยายโรงงานและคอนโดที่พักคนงานเพิ่มขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน