กปภ.สาขานครราชสีมา มอบของขวัญ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่เทศบาลตำบลจอหอ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา มอบของขวัญ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่เทศบาลตำบลจอหอ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กปภ.สาขานครราชสีมา มอบของขวัญ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่เทศบาลตำบลจอหอ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

  วันนี้ (11 มกราคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดยนายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการฯ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำของขวัญ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปมอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา สำหรับใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

  งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน