กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้ นางสาวนิตยา สอาด หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ ฐิติรัชต์ธนกุล หัวหน้างาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และชมรมต้นกล้า ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน