การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดยนายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ นางพรศรี ศรีวิชัย และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นางนิรดา อยู่เนียม

  มอบของขวัญ พร้อมของที่ระลึกตราสัญญาลักษณ์ กปภ. เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ตามนโยบายผู้ว่าการฯ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2562 ให้กับเทศบาลปากน้ำปราณ  ซึ่งอยู่ในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาปราณบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 10  มกราคม 2562 

ณ บริเวณชายหาดปากน้ำปราณ 24 ไร่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน