กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) มอบหมายให้ นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตา หมวก ขนม ให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

นอกจากนี้  ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และสนับสนุนของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน