การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ให้การต้อนรับผู้จัดการพร้อมคณะจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงกรองน้ำวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ให้การต้อนรับผู้จัดการพร้อมคณะจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงกรองน้ำวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ให้การต้อนรับผู้จัดการพร้อมคณะจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงกรองน้ำวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย โดยนายกฤช  เกษจรัล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต  และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับ นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ การทำงาน การผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำวังคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองคุณภาพน้ำประปาตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (Water is Life) เพื่อให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกรมอนามัยโลก 

เลื่อนขึ้นข้างบน