กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันออกบูทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมตอบคำถาม จับฉลากมอบของรางวัลให้แก่เยาวชนที่มาร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมสนุกสนานและแสดงออกในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำ การรู้จักคุณค่าของน้ำ โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ความมีวินัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน