กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 แก้ว พร้อมด้วย ข้าวไข่เจียว ขนม ให้แก่เด็กๆ และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

เลื่อนขึ้นข้างบน