การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 7/2562 ณ วัดแม่สุกน้ำล้อม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา และบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งความสุข มอบของที่ระลึกขอบคุณผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และผู้มีอุปการะ คุณ ต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (หน่วยบริการแม่ใจ) ได้ผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่ม 7 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน