การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงาน - ลูกจ้างในสังกัด จัดนิทรรศการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน ณ โรงเรียนบ้านเก่า อ.พาน จ.เชียงราย โดยนำเครื่องจาร์เทสตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้เด็กๆทำการทดลองก่อนจะเป็นน้ำสะอาดให้ได้บริโภค ป้ายนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เด็กได้รู้คุณค่าและประหยัดน้ำ"ประหยัดน้ำ หนูทำได้" พร้อมแจกของรางวัลสมุดกปภ.และขนม มีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าชมอย่างล้นหลาม

เลื่อนขึ้นข้างบน