กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒

                เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐  น. เป็นต้นไป นายอนุชา  ศิริบวรเดช  ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  มอบหมายให้  นายวีระสิทธิ์  สิงห์สวัสดิ์หัวหน้านบริการฯ  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 

                  นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์      ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน