กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ทำบุญสำนักงาน เนื่องในขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ทำบุญสำนักงาน เนื่องในขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562


กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ทำบุญสำนักงาน เนื่องในขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562

ในวันนี้  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  (ชั้นพิเศษ) เวลา 9.09 - 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่  นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ และหัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยครอบครัว  ร่วมทำบุญสำนักงาน และไหว้พระภูมิเจ้าที่  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในปีพุทธศักราชใหม่ พ.ศ. 2562  และสร้างความสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของพนักงานใน กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ)  จากนั้น เวลาประมาณ 10.30 น. ได้ทำบุญสำนักงาน นิมนต์พระรับฟังพระพุทธมนต์ และรับประทานอาหารร่วมกัน 

เลื่อนขึ้นข้างบน