การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา

วันที่ 25 มกราคม 2562  กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย โดย นายกมล  ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื้องกระบวนการผลิตน้ำประปา แก่คุณครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าชัยณ สถานีผลิตน้ำท่าชัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เลื่อนขึ้นข้างบน