กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนมกราคม 256 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดยนายชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานในสาขาพโดยหัวข้อในการสนทนาครั้งนี้คือ  งานผลิต WPS โครงการประปาดื่มได้ ให้ใช้คำว่า "ประปาปลอดภัย"  หารือแนวทางการดำเนินการบริหารสัญญาจ้างเหมางานผลิตน้ำ  ปรับเป้าหมายใหม่ผู้ใช้น้ำเพิ่มให้ปรับลดจาก 311 เป็น 299 ส่วนผลการดำเนินงาน 3 เดือนต่ำกว่าเป้าหมาย ปริมาณน้ำสูญเสียจาก 25.31% เป็น 24.32% จากการซ่อมท่อ รายได้จาการขายน้ำ ลดเป้าได้ ช่วง 3 เดือนทำสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนรายจ่ายทะลุเป้าหมาย ช่วง 3 เดือนแรก GECC ศูนย์ราชการสะดวก พยุหะเริ่มสมัครปี 2562 ประกวดในปี 2563 มี สาขานำร่อง 10 สาขา

เลื่อนขึ้นข้างบน