รปก.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากำแพงเพชร ในสังกัด กปภ.เขต 10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากำแพงเพชร ในสังกัด กปภ.เขต 10


รปก.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากำแพงเพชร ในสังกัด กปภ.เขต 10

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายเธียรชัย ประมูลมาก และคณะผู้ติดตาม พร้อมด้วยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กปภ.สาขากำแพงเพชร โดยมีนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากำแพงเพชร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร 
 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ได้รับฟังการบรรยายระบบผลิตน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการ SCADA  กปภ.สาขากำแพงเพชร ชมการปรับปรุงพื้นที่บริการเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และเข้าตรวจเยี่ยมระบบผลิตน้ำประปาของแม่ข่ายกำแพงเพชรและโรงกรองน้ำศูนย์ราชการ
 
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) และคณะมีแผนเข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขา 3 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขากำแพงเพชร  กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี และ กปภ.สาขาลาดยาว ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน