รปก.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ในสังกัด กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ในสังกัด กปภ.ข.10


รปก.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ในสังกัด กปภ.ข.10

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายเธียรชัย ประมูลมาก และคณะผู้ติดตาม พร้อมด้วยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน