รปก.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลาดยาว ในสังกัด กปภ.เขต 10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลาดยาว ในสังกัด กปภ.เขต 10


รปก.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลาดยาว ในสังกัด กปภ.เขต 10

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายเธียรชัย ประมูลมาก และคณะผู้ติดตาม พร้อมด้วยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กปภ.สาขาลาดยาว โดยมีนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลาดยาว หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

      สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาในครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) และคณะมีแผนเข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขา 3 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขากำแพงเพชร  กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี และ กปภ.สาขาลาดยาว

เลื่อนขึ้นข้างบน