กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินโครงการ "กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" โดยการประปาส่วนภูมิภาคจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ลูกค้าและประชาชน โดย Mr.ประปา จะออกบริการช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าแรง  ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่อง การดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วย โดยดำเนินกิจกรรมพร้อมกันในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. ๒๓๔ สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๕๐ ราย

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน