กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด ๓๐๐ มม. บริเวณริมถนน ๓๐๔ หน้าปั๊มเชลล์กังวาลและบุตร (ท่อจ่ายน้ำบ้านซ่อง-โคกปีบ) ซึ่งจะทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบดำเนินการเปิดจ่ายน้ำทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน