กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


กปภ.เขต ๑ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ ร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ ร่วมกับผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของ กปภ. ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กปภ.เขต ๑

เลื่อนขึ้นข้างบน