กปภ.สาขาตราดดำเนินการ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดดำเนินการ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ประจำปี 2562


กปภ.สาขาตราดดำเนินการ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ได้ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด บริเวณ ม.2 .3 .7และสาธิตการทำ Jar Test อันเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำของ อบต. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำสะอาดของประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน