กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)


กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)

                 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ณ ห้องประชุมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน