กปภ.สาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ จังหวัดตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ จังหวัดตราด


กปภ.สาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ จังหวัดตราด

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาตราด นำโดย นางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประธานชมรมจักรยานจังหวัดตราด เพื่อใช้ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ จังหวัดตราด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน