กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม Morning Talk เรื่อง GECC ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม Morning Talk เรื่อง GECC ณ ห้องประชุม ชั้น 2


กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม Morning Talk เรื่อง GECC ณ ห้องประชุม ชั้น 2

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี โดย นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี นายสรายุทธ ทองเหี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานผลิต และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เข้าร่วมประชุม Morning Talk เรื่อง GECC ณ ห้องประชุม ชั้น 2 

เลื่อนขึ้นข้างบน