งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจัดเก็บรายได้ ๑, ๒ และ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ CIS (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งการนำระบบ CIS มาใช้จะทำให้ฐานข้อมูลลูกค้ารวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางและขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยการทำ Data Cleansingเพื่อที่องค์กรจะสามารถนำข้อมูลมาใช้งานต่อยอดพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อก้าวสู่ กปภ. 4.0 ตามนโยบายผู้ว่าการ กปภ. (ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย) จึงได้นำระบบ CIS มาใช้ประโยชน์ในด้านการบริการรับชำระค่าน้ำประปาต่างสาขา ซึ่งลูกค้าต้องไม่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาระบบใหม่ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้ ทุก กปภ.สาขา ทั่วประเทศ

 

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน