กปภ.สาขาพัทยา (พ) แข่งขันกีฬาสีภายใน สร้างความสามัคคี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) แข่งขันกีฬาสีภายใน สร้างความสามัคคี


กปภ.สาขาพัทยา (พ) แข่งขันกีฬาสีภายใน สร้างความสามัคคี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กปภ.สาขาพัทยา (พ) ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความรักสามัคคี และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาปาเป้า เปตอง และกีฬามหาสนุก ซึ่งสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจาการทำงานได้อีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน