รองประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กปภ. ร่วมในคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กปภ. ร่วมในคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


รองประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว กปภ. ร่วมในคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค โดยนางชุติมน ประมูลมาก ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กปภ.สำนักงานใหญ่ ในฐานะรองประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมในคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

    การตรวจติดตามโครงการ"ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    จากนั้น คณะสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมแจกถุงผ้ารณรงค์โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" แก่ประชาชนในพื้นที่

    สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการของคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยครั้งนี้  นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายวีระพล จันทรสกา พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมติดตามคณะสมาคมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ด้วย         

เลื่อนขึ้นข้างบน