กปภ.เขต 10 ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในงานแห่ตรุษจีน จ.นครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในงานแห่ตรุษจีน จ.นครสวรรค์


กปภ.เขต 10 ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในงานแห่ตรุษจีน จ.นครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกบูธบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน3,000 ขวดฟรีแก่ประชาชนชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมชมขบวนแห่กลางวันในงาน " 103 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ" ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 


    สำหรับประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ เป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนในตำบลปากน้ำโพและชุมชนใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ การเชิดสิงโตและมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งขบวนแห่ของหน่วยงานภาคต่างๆที่มาสร้างสีสันให้ตรุษจีนชาวปากน้ำโพปีนี้คักคัก ตลอดเส้นทางของถนนสวรรค์วิถี 


   ทั้งนี้ การออกบูธบริการน้ำดื่มฟรีแก่พี่น้องชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมชมงานตรุษจีนปากน้ำโพ เป็นกิจกรรมที่งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 10 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร กปภ. ตามวิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

เลื่อนขึ้นข้างบน