การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดยท่านผู้จัดการพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล เป็นประธานในกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

เพื่อสร้างความ รัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบ และส่งเสริมความผูกพัน ได้พูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะ ในการทำงานของแต่ละสายงาน สอบถามปัญหาการปฏิบัติงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมรับประทาน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อ สงสัย ปรึกษา ซักถาม และพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ตามวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรอง การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาปราณบุรี 

เลื่อนขึ้นข้างบน