กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ป

กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ป

กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี

              การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ นำโดย นายธนิต  ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  พร้อมด้วย นายสราวุธ  เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสการสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ ๔๐ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดการในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และเซ่นไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร ๑  ต่อมาในเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๓๐ น. ประกอบพิธีสงฆ์ รับฟังการบรรยายธรรมะ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดโกสินารายณ์และวัดหุบกระทิง ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน