กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562

กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562

กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดย น.ส.ฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 2 ที่ทำการสำนักงาน กปภ.เขต 3 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน การขยายผลระบบ CIS การปรับปรุงระบบและพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ กปภ.สาขา สามารถดำเนินงาน และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ดำเนินการตามนโยบาย กปภ. มุ่งสู่ "PWA 4.0"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน