กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ที่สนามโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ที่สนามโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ที่สนามโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง โดย นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง เข้าร่วมพิธีงานกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปี 2562  ที่สนามโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมภาคสาขาเทิง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและหน่วยงานราชการที่มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน