กปภ.สาขาเลาขวัญ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลาขวัญ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ

กปภ.สาขาเลาขวัญ  ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมาย นายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานงานบริการฯ ปฎิบัติการล้างตะกอนในเส้นท่อ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำหนองรี อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี เพื่อความใสสะอาด มั่นใจในคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจำปี และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan)ทั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก สร้างความผูกพันธ์ภักดียินดีใช้น้ำของกปภ.สาขาเลาขวัญ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน