กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้กับผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง  ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ ๑๓ และวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐:๐๐ น.-๑๓:๐๐ น. (ไม่พักเที่ยง) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติงานของกปภ.สาขาท่ามะกา  ในการให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างอำเภอ อีกทั้งแนะนำ เชิญชวน ลูกค้า กปภ.มาใช้บริการต่างๆ ในการชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบ online และ on mobile ผ่าน Application ต่างๆ อาทิเช่น Krungthai NEXT, PWA Payment, บริการ E-Services ครบวงจรผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของ ผวก.กปภ.ไปสู่เป้าหมาย PWA ๔.๐ เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

เลื่อนขึ้นข้างบน