กปภ.สาขานครนายก ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขานครนายก ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ปฐมนิเทศทั้ง 3 รุ่น พร้อมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำของประปานครนายก

เลื่อนขึ้นข้างบน