กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน กิจกรรม"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน กิจกรรม"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน"

กปภ.สาขาลพบุรี มอบน้ำดื่มสนับสนุน กิจกรรม"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นางสุดารัตน์ พวงศิลป์ หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สำหรับจัดกิจกรรม "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No one left behind" ปี 2562 (การปั่นจักรยานของนักปั่นตาบอดและจิตอาสา) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6,000 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน