กปภ.สาขาตราดจัดประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดจัดประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กปภ.สาขาตราดจัดประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้างานแต่ละสายงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการเข้าสมัครรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีความพึงพอใจต่อการบริการของกปภ.สาขาตราด ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน