กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562


กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย  ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย ร่วมกันออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อออกเยี่ยมเยื่อน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรับฟังปัญหาของผู้ใช้น้ำ ณ บ้านหมอนสูง หมู่ที่ 1 ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เลื่อนขึ้นข้างบน