กปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.ข.3 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.ข.3 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ

กปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.ข.3 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562) กปภ.สาขาปราณบุรี และ กปภ.ข.3 นำโดยนายพุฒิพัฒน์ ธีระเวทย์วิกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกับนายมนตรีื ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและคณะทำงานเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการขาดแคลนน้ำประปา ในพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ ซึ่งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ พร้อมบอกกล่าวมาตรการการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน