กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุธี  มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี โดยนายเพิ่มพูน ทองไพบูลย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุทัยธานี มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ปรับปรุงขยายระบบประปา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านเกาะ หมู่ที่ 7 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีประชาชนในพื้นที่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาจำนวน 13 ราย  

          สำหรับกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ นับเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ กปภ.เขต 10 มุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ถึงในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ที่ได้มาตรฐาน มีทีมบุคลากรที่ดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตน้ำ ข้อปฏิบัติของการใช้น้ำประปา  อธิบายอัตราค่าน้ำประปา ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาและ PWA Application 1662 แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านเกาะ โดยมีพี่น้องชาวบ้านเกาะให้ความสนใจมารับฟังข้อมูล สอบถามข้อสงสัยต่างๆ อันเป็นการสร้างเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน