กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยน.ส.ฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมา, การสนับสนุนข้อมูลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ กปภ.สาขาที่เข้าร่วมประจำปี ๒๕๖๒, ความคืบหน้าของการขยายผลระบบ CIS, การปรับปรุงระบบและพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ กปภ.สาขา สามารถดำเนินงาน และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย กปภ. มุ่งสู่ "PWA 4.0"

เลื่อนขึ้นข้างบน