กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน


กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางสาวจิณพัฒน์ บำรุงศรี นักบริหาร 9 และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์โดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ  จ.นครสวรรค์

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกองทัพบกและ 4 หน่วยงานหลักได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง

เลื่อนขึ้นข้างบน