กปภ.สาขาท่ามะกาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

กปภ.สาขาท่ามะกาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา วันศุกร์ที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ โดยได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ"มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ." พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาชิเช่น การเข้าอาศัยบ้านพักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเข้าพักอาศัยของพนักงาน ,การจัดทำ BCM, และแผนการลดน้ำสูญเสีย อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ได้แก่  นายองอาจ  กาญจนวิชานนท์  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5  สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน